تماس با ما

با ما در ارتباط باشید

ما در مجموعه زیر صفری پذیرای انتقادات شکایات و نقطه نظرات شما هستیمکاربران گرامی ، در صورت بروز مشکل و عدم رضایت از خدمات ارائه شده و یا نحوه ی پاسخ دهی کارشناسان در یوزپلنگ می توانید با تکمیل و ارسال فرم زیر ، طرح شکایت در خواستی را به فایل مدیریت ارسال نمایید تا در اولین فرصت در جهت رفع مشکل و حصول رضایت اقدام گردد.